Aile Terapisi Hizmetimiz

İletişim Sorunları
İletişim sorunları; çift & aile terapisinde sıklıkla ele alınan bir konu başlığıdır. Bu sorun genellikle sağlıklı bir iletişimin nasıl yapılacağını ve iş birliğinin, desteğin nasıl sağlanacağını öğrenememiş kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkar. Konuşmak ve iletişime geçmek farklı hareketlerdir. Terapi sürecinde sağlıklı iletişimin nasıl olacağı kişilerle çalışılır.
İlişki Sorunları
Evlendikten sonra kök ailelerin etkileri, ekonomik güçlükler, çocuk bakımının getirdiği sorumluluklar gibi sorunlarla karşılaşmak evlilik ilişkisini bozabilir. Aile ve evlilik terapisinde ilişki sorunları ele alınır. Kişilerin bu sorunları çözümleyebilmesi yolunda çalışılır.
Boşanma
Boşanma aslında birçok kaybı da beraberinde getirir. Ekonomik kayıplar, toplumsal konumunda kayıplar, arkadaş ortamından uzaklaşmanın yarattığı kayıplar, kendine güvende kayıplar ve kendi ailesinin baskısının yarattığı kısıtlanmışlığın getirdiği kayıplar bunlara örnek olarak verilebilir. Terapi sürecinde boşanmaya hazırlık, boşanma süreci ve boşanma sonrası yaşanan problemler çalışılır.
Evliliğe Hazırlık
Evliliğin eşler açısından doyum verici olabilmesi için evlilik öncesi bilinçli hazırlık gerekir. Hayatınızda yeni bir dönemi başlatacak olan evlilik kararını almak hiç de kolay değildir. Maddi ve manevi sorumluluklar, ömür boyu bağlılık, özgürlüklerin kısıtlanması ve daha birçok neden kafanızı karıştırmaya yeter de artar. Bu yüzden kesin kararınızı vermeden önce kaygı ve korkularınızla ilgili destek almak süreçte daha sağlıklı karar vermenizi sağlayabilir.
Anne/Baba Olmaya Hazırlık
Anne – Baba olma öncesi Bu yeni rollere hazırlıklı hale gelebilmek için hem psikolojik olarak hem de bir çocuğun ihtiyaç duyduğu bakım, eğitim ve psikolojik destek hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Anne- baba adaylarının öncelikle evliliklerinin sağlıklı olduğundan emin olmaları gerekir. Kötü giden evlilikler çocuk dünyaya geldiğinde daha iyiye gitmez. Aksine evlilik ilişkisine yeni bir yük getirebilir. Bu nedenle hayatta bu rollere hazır olmak büyük önem taşır.
Çocuk Yetiştirmede Karşılaşılan Sorunlar
Anne ve baba tutumları çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. Olumsuz aile tutumları çocuğu yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirmektedir. Mutlu bir evlilik ilişkisi yaşayan ve birbirlerini destekleyen anne babaların, çocuklarının ihtiyaçlarına daha duyarlı oldukları ve onlarla daha olumlu ilişkiler geliştirdikleri düşünülmektedir. Olumsuz ya da çatışmalı evlilik ilişkisine sahip anne-babalar ise, yaşadıkları gerginlik ve sıkıntılar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarına karşı daha az duyarlı olabilmektedirler.
Duygusal İstismar ve Şiddet
Fiziksel veya cinsel istismarla birlikte duygusal istismar da yaşanmaktadır. Tek başına da görülebilmektedir. Çoğunlukla aşağılama, bağırma, yetersiz olduğunu söyleme, hiçbir şey beceremediğini, çocuklarına bakamadığını söyleme şeklinde görülür. Patolojik düzeyde kıskançlık, korkutma, gizliliği bozma, batıl inançlar veya paranoya düzeyinde inanmama, ne yaptığını araştırma şeklinde kendini gösterir.
Kıskançlık
Güvensizlik ya da sahiplenme duygusundan kaynaklanan kıskançlık eşler arasında sıklıkla gözlenen, bazen ciddi sorunlara yol açan bir olgudur. Dozundaki kıskançlık duygusu çiftler arasındaki bağı güçlendirip, ilişkiyi diri tutabilir. Ancak kıskanan kişide ilgiden ve sevgiden yoksun kalma duygusu, özgüven eksikliği mevcut ise bu durumdan çift ve evlilik zarar görür. Haksız ve gereksiz ölçüde kıskanılan kişi, kapana kısılmış hissine kapılarak, çift çoğu kez bir kısır döngüye girer.

[caldera_form id="CF64713ede84ba0"]